Röjningsarbete 3-5/11-23

Den 3-5 november 2023 pågår röjningsarbete i skogen utmed banan.
IAKTTAG FÖRSIKTIGHET innan du skjuter och säkerställ att ingen skogsarbetare är i närheten.