JÄGAREXAMEN

Är du intresserad av att ta Jägarexamen?

På Roslagens jaktskytteklubb genomför vi den praktiska delen av jägarexamen dvs skytteproven. Klubben har ett antal examinatorer för samtliga praktiska delar så du har möjlighet att genomföra en komplett examen. Det är Naturvårdsverket som fastställer reglerna för jägarexamen och förutsättningen för att genomföra något praktiskt prov är att teoriprovet är genomfört och godkänt. Känner du att lite övning innan provtillfället vore bra så finns möjlighet till övningsskytte med instruktörer

PROVTILLFÄLLEN
Roslagens jaktskytteklubb anordnar uppskjutningstillfällen för Jägarexamen genom våra partners. Här har du möjlighet att få den teoretiska utbildningen samt skytteövning.
Sundsta.se
Jaktia Åkersberga
GHCS – Game & Hunting Club Scandinavia
För att delta vid något uppskjutningstillfälle så bokar du via dessa arrangörer. För mer träningsskytte tillsammans med instruktör tar du kontakt med någon av skytteinstruktörerna.
Hansi Jarosch 0706-168100 hansi1@live.se
Claes Wikström 0702-290903 claes@rotabi.com

Träningsskytte / Provapå-skytte

SKYTTEPROVENS OMFATTNING